Bernhard Peter
Kunst und Kultur Japans: andere Präfekturen


Präfektur Aichi
Inuyama: Haritsuna jinja - Sanko-inari jinja - Sarutahiko jinja - Inuyama-jo, Burg Inuyama - Häuser und Tempel in der Burgstadt
Nagoya:
Atsuta jingu


Präfektur Ehime
Imabari: Imabari-jo


Präfektur Hiroshima
Onomichi: Saiho-ji - Jiko-ji - Kaifuku-ji - Komyo-ji - Kibitsuhiko jinja - Hodo-ji - Senko-ji - Tenne-ji - Myosen-ji - Jikan-ji - Zensho-ji - Fukuzen-ji - Taisan-ji - Misode Tenmangu - Saigoku-ji (Saikoku-ji) - Josen-ji - Warei jinja - Shonen-ji - Jodo-ji


Präfektur Hyogo
Ako: Burg Ako-jo
Himeji:
Gokoku jinja - Garten Koko-en (1) - Garten Koko-en (2)


Präfektur Kochi
Kochi: Kochi-jo (1) - Kochi-jo (2)


Präfektur Nagano
Matsumoto: Yohashira jinja - Matsumoto jinja


Präfektur Okayama
Kibitsu (Okayama) - Kibitsu jinja, Teil (1): Beschreibung - Kibitsu jinja, Teil (2): Nordzugang, Haiden, Honden - Kibitsu jinja, Teil (3): Kairo, Ichido-sha, Shamusho, Garten - Kibitsu jinja, Teil (4): Minami Zujin-mon, Kairo, Ebisu-sha, Hongu-sha - Kibitsu jinja, Teil (5): Westbereich mit Okamaden, Uka jinja und Fugen-in

Kurashiki - Altstadt von Kurashiki (1) - Altstadt von Kurashiki (2) - Altstadt von Kurashiki (3) - Altstadt von Kurashiki (4) - Altstadt von Kurashiki (5)


Präfektur Osaka
Kishiwada: Kishiwada-jo, Teil (1) mit Beschreibung - Kishiwada-jo, Teil (2) - Kishiwada-jo, Teil (3)


Andere Länderessays lesen
Home

Projekt fördern
werbefrei und unabhängig

© Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2021
Impressum