Bernhard Peter
Essays zu Kunst und Kultur Japans


Präfektur Aichi
Inuyama: Haritsuna jinja - Sanko-inari jinja - Sarutahiko jinja - Inuyama-jo, Burg Inuyama - Häuser und Tempel in der Burgstadt
Nagoya:
Atsuta jingu


Präfektur Hiroshima
Onomichi: Saiho-ji - Jiko-ji - Kaifuku-ji - Komyo-ji - Kibitsuhiko jinja - Hodo-ji - Senko-ji - Tenne-ji - Myosen-ji - Jikan-ji - Zensho-ji - Fukuzen-ji - Taisan-ji - Misode Tenmangu - Saigoku-ji (Saikoku-ji) - Josen-ji - Warei jinja - Shonen-ji - Jodo-ji


Präfektur Hyogo
Himeji: Gokoku jinja - Garten Koko-en (1) - Garten Koko-en (2)


Präfektur Kochi
Kochi: Kochi-jo (1) - Kochi-jo (2)


Präfektur Kyoto
Fukuchiyama: Burg Fukuchiyama-jo (1) - Burg Fukuchiyama-jo (2)

Kizugawa: Joruri-ji

Nagaokakyo: Komyo-ji

Uji:
Byodo-in (1): Beschreibung - Byodo-in (2): Phönix-Halle - Byodo-in (3): Phönix-Halle - Byodo-in (4): Subtempel Jodo-in - Byodo-in (5): Subtempel Saisho-in
Kosho-ji (1) - Kosho-ji (2) - Kosho-ji (3)
Manpuku-ji (1) - Manpuku-ji (2) - Manpuku-ji (3) - Manpuku-ji (4) - Manpuku-ji (5)
Matafuri jinja
Mimuroto-ji
Uji jinja
Ujigami jinja


Präfektur Nagano
Matsumoto: Yohashira jinja - Matsumoto jinja


Präfektur Nara
Ikaruga: Hokki-ji - Horin-ji

Katsuragi: Taima-dera

Nara: Tamukeyama Hachiman-gu - Hannya-ji - Garten Isui-en (1) - Garten Isui-en (2) - Garten Isui-en (3) - Toshodai-ji - Yakushi-ji - Saidai-ji - Todai-ji, Nigatsudo - Todai-ji, Hokkedo - Shin-Yakushi-ji - Gango-ji - Kasuga Taisha - Zuto - ein buddhistischer Stufenstupa - Naramachi und Naramachi Koshi-no-ie

Sakurai: Hasedera - Omiwa jinja


Präfektur Okayama
Kibitsu (Okayama) - Kibitsu jinja, Teil (1): Beschreibung - Kibitsu jinja, Teil (2): Nordzugang, Haiden, Honden - Kibitsu jinja, Teil (3): Kairo, Ichido-sha, Shamusho, Garten - Kibitsu jinja, Teil (4): Minami Zujin-mon, Kairo, Ebisu-sha, Hongu-sha - Kibitsu jinja, Teil (5): Westbereich mit Okamaden, Uka jinja und Fugen-in

Kurashiki - Altstadt von Kurashiki (1) - Altstadt von Kurashiki (2) - Altstadt von Kurashiki (3) - Altstadt von Kurashiki (4) - Altstadt von Kurashiki (5)


Präfektur Osaka
Kishiwada: Kishiwada-jo, Teil (1) mit Beschreibung - Kishiwada-jo, Teil (2) - Kishiwada-jo, Teil (3)


Präfektur Shiga
Konan: Choju-ji - Zensui-ji - Joraku-ji

Otsu:
Enman-in Monzeki
Enryaku-ji, Berg Hiei (1): Geschichte und Beschreibung - Enryaku-ji, Berg Hiei (2): Bereich Todo, Daikokudo, Monjuro, Hoshimine Inari-sha, Shoro des Daikodo - Enryaku-ji, Berg Hiei (3): Bereich Todo, Daikodo, Mae-no-to-in, Kaidan-in - Enryaku-ji, Berg Hiei (4): Bereich Todo, Hokke Soji-in, Pagode To-to, Amidado - Enryaku-ji, Berg Hiei (5): Zwischen den Bereichen Todo und Saito: Sanno-in und Jodo-in - Enryaku-ji, Berg Hiei (6): Bereich Saito, Ninaido, Eryodo, Shakado, Shoro - Enryaku-ji, Berg Hiei (7): Rurido, Seiryu-ji, Mudoji-dani und Mudo-ji
Hiyoshi Taisha, Teil (1): Beschreibung und Vorfeld - Hiyoshi Taisha, Teil (2): Nishi Hongu - Hiyoshi Taisha, Teil (3): Westteil, Usa-gu und Shirayama-gu - Hiyoshi Taisha, Teil (4): Ostteil, Juge-gu und Higashi-hongu - Hiyoshi Taisha, Teil (5): Ostteil, Higashi-hongu und Juge-gu - Hiyoshi Taisha, Teil (6): Ushio-jinja und Sannomiya-jinja
Ishiyama-dera (1) - Ishiyama-dera (2) - Ishiyama-dera (3) - Ishiyama-dera (4)
Mii-dera = Onjo-ji (1) - Mii-dera = Onjo-ji (2) - Mii-dera = Onjo-ji (3) - Mii-dera = Onjo-ji (4)
Mio jinja
Omi Jingu


Andere Länderessays lesen
Home

Projekt fördern
werbefrei und unabhängig

© Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2020
Impressum