Bernhard Peter
Essays zu Kunst und Kultur Japans


Präfektur Aichi
Inuyama: Haritsuna jinja
Nagoya:
Atsuta jingu


Präfektur Hiroshima
Onomichi: Senko-ji - Saikoku-ji


Präfektur Hyogo
Himeji: Gokoku jinja - Garten Koko-en (1) - Garten Koko-en (2)


Präfektur Kochi
Kochi: Kochi-jo (1) - Kochi-jo (2)


Präfektur Kyoto
Fukuchiyama: Burg Fukuchiyama-jo (1) - Burg Fukuchiyama-jo (2)

Kizugawa: Joruri-ji

Nagaokakyo: Komyo-ji

Uji: Uji jinja - Ujigami jinja - Matafuri jinja - Kosho-ji (1) - Kosho-ji (2) - Kosho-ji (3) - Manpuku-ji (1) - Manpuku-ji (2) - Manpuku-ji (3) - Manpuku-ji (4) - Manpuku-ji (5) - Mimuroto-ji - Byodo-in (1): Beschreibung - Byodo-in (2): Phönix-Halle - Byodo-in (3): Phönix-Halle - Byodo-in (4): Subtempel Jodo-in - Byodo-in (5): Subtempel Saisho-in


Präfektur Nara
Ikaruga: Hokki-ji - Horin-ji

Katsuragi: Taima-dera

Nara: Tamukeyama Hachiman-gu - Hannya-ji - Garten Isui-en (1) - Garten Isui-en (2) - Garten Isui-en (3) - Toshodai-ji - Yakushi-ji - Saidai-ji - Todai-ji, Nigatsudo - Todai-ji, Hokkedo - Shin-Yakushi-ji - Gango-ji - Kasuga Taisha - Zuto - ein buddhistischer Stufenstupa - Naramachi und Naramachi Koshi-no-ie

Sakurai: Hasedera - Omiwa jinja


Präfektur Okayama
Kibitsu (Okayama) - Kibitsu jinja


Präfektur Osaka
Kishiwada: Kishiwada-jo, Teil (1) mit Beschreibung - Kishiwada-jo, Teil (2) - Kishiwada-jo, Teil (3)


Präfektur Shiga
Otsu: Mio jinja - Ishiyama-dera (1) - Ishiyama-dera (2) - Ishiyama-dera (3) - Ishiyama-dera (4) - Mii-dera = Onjo-ji (1) - Mii-dera = Onjo-ji (2) - Mii-dera = Onjo-ji (3) - Mii-dera = Onjo-ji (4) - Enman-in Monzeki - Omi Jingu - Enryaku-ji, Berg Hiei - Hiyoshi Taisha


Andere Länderessays lesen
Home

Projekt fördern
werbefrei und unabhängig

© Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2019
Impressum