Bernhard Peter
Tempel, Schreine und andere Sehenswürdigkeiten
in Kyoto und Umgebung: Linksammlung


Wichtige Sammlungen von Aufsätzen zu Sehenswürdigkeiten in Kyoto und Umgebung:
Japan's Travel Manual http://jpmanual.com/ - http://jpmanual.com/en/
Japan-Kyoto von Christian Kaden:
https://japan-kyoto.de/
Penny Kaela Bauer:
http://traditionalkyoto.com/
Nikawa Corporation:
https://www.discoverkyoto.com/
Kyoto Convention & Visitors Bureau:
https://kyoto.travel/de
Japan Guide:
https://www.japan-guide.com/
Blog über Kyoto und seine Kultur von Till Scheel und Eva Maria Meyer:
http://kyoto-entdecken.de/
JNTO-pdfs:
https://www.jnto.go.jp/brochures/eng/index.php?publisher[]=1&jnto_category[]=103


Sehenswürdigkeiten in Kyoto:
Kyoto, zentrale Innenstadt: https://www.discoverkyoto.com/places-go/central-kyoto/
Kyoto, downtown und Gion:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/downtown/
Kyoto, Bahnhofsnähe:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/kyoto-station-area/
Kyoto, Nordosten:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/northeast-kyoto/
Kyoto, nördliches Higashiyama:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/northern-higashiyama/
Kyoto, südliches Higashiyama:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-higashiyama/
Karte Higashiyama:
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/reku/rekumori/pdf/e_higashiyama_kodaiji.pdf
Kyoto, Nordwesten:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/northwest-kyoto/
Kyoto, der Süden:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-kyoto/
Kyoto, Stadtführer:
http://www.ieice.org/emc09/kyoto/tourist_guidebook.pdf
Kartenmaterial über Kyoto:
http://youinjapan.net/maps/kyoto_maps.php
japanische Blog-Seite mit herausragend guten 3D-Graphiken
https://3dkyoto.blog.fc2.com/


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, A:
Adashino Nenbutsu-ji: https://en.wikipedia.org/wiki/Adashino_Nenbutsu-ji


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, C:
Chion-in, 400 Rinka-cho, Higashiyama-ku, Kyoto Stadt: http://kyoto.travel/de/shrine_temple/151 - https://de.wikipedia.org/wiki/Chion-in - http://www.chion-in.or.jp/index.php - https://en.wikipedia.org/wiki/Chion-in
Chion-ji = Hyakumanben Chion-ji:
https://de.wikipedia.org/wiki/Chion-ji - http://hyakusan.jp/
Chishaku-in:
https://en.wikipedia.org/wiki/Chishaku-in


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, D:
Daigo-ji, 22 Daigo-Higashi-oji-cho, Fushimi-ku, Kyoto: http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-f-e.htm - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/129 - http://www.daigoji.or.jp/index_e.html - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/178 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-kyoto/daigo-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Daigo-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Daigo-ji
Daigo-ji Sanbo-in, 22 Daigo-Higash-oji-cho, Fushimi-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/179 - http://www.daigoji.or.jp/e/vihara/sanboin/index.html
Daikaku-ji, 4 Saga-Osawa-cho Ukyo-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/163 - https://www.daikakuji.or.jp/english/ - https://www.discoverkyoto.com/places-go/arashiyama/daikaku-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Daikaku-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Daikaku-ji
Daisen-in, 54-1 Daitokuji-cho, Murasakino, Kita-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/137
Daitoku-ji, 53 Murasakino Daitokuji-cho, Kita-ku, Kyoto-shi:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/138 - http://zen.rinnou.net/head_temples/07daitoku.html - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northwest-kyoto/daitoku-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Daitoku-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Daitoku-ji - Temple walk: http://www.berk-edu.com/TUJ/fieldTrips/daitokuji_temple_walk.pdf - https://www.jnto.go.jp/eng/spot/shritemp/daitokuji.html


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, E:
Ebisu-Schrein: https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-higashiyama/kyoto-ebisu-shrine/
Eikan-do (Zenrin-ji), 48 Eikando-cho, Sakyo-ku, Kyoto-Stadt:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/152 - http://www.eikando.or.jp/English/index_eng.htm - http://www.eikando.or.jp/English/eikando_e.html - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northern-higashiyama/eikan-do-zenrin-ji/ - Grundriß: http://www.eikando.or.jp/English/Precincts_II.pdf - Führer: http://www.eikando.or.jp/Guide_EN.pdf - Vogelperspektive: http://www.eikando.or.jp/English/bird_eye_view_e.pdf
Enryaku-ji, 4220 Sakamoto Honmachi, Otsu City, Shiga:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-e-e.htm - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/126 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/191 - https://de.wikipedia.org/wiki/Enryaku-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Enryaku-ji - http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.691.3081&rep=rep1&type=pdf - http://www.hieizansakamoto.jp/foreign/enryakuji_en.pdf


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, F:
Fujinomori-Schrein: https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-kyoto/fujinomori-shrine/
Fushimi-Inari-taisha, 68 Yabunouchi-cho, Fukakusa Fushimi-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/180 - http://kyoto.travel/files/fushimiinari_en.pdf - https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-kyoto/fushimi-inari-taisha/ - http://inari.jp/en/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Fushimi_Inari-Taisha - https://en.wikipedia.org/wiki/Fushimi_Inari-taisha - https://www.sanyo-chemical.co.jp/eng/pr/pdf/kyo_e_201205.pdf - Inari-Pilgerweg: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.693.1622&rep=rep1&type=pdf


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, G:
Gangyo-ji: https://en.wikipedia.org/wiki/Gangy%C5%8D-ji
Genko-an, 47 Kita-Takagamine-cho Takagamine Kita-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/139 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northwest-kyoto/genko/
Ginkaku-ji, 2 Ginkakuji-cho, Sakyo-ku, Kyoto:
http://www.orientalarchitecture.com/sid/203/japan/kyoto/ginkaku-ji-temple - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/130 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/153 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northern-higashiyama/ginkaku-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Ginkaku-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Ginkaku-ji - http://www.havc.se/res/SelectedMaterial/ginkakuji.pdf
Gio-ji, 32 Saga-Toriimoto-Kozaka-cho, Ukyo-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/164 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/arashiyama/gio-ji/
Gosho siehe Kaiserpalast
Gyogan-ji:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%8Dgan-ji


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, H:
Heian-Jingu-Schrein, 97 Nishi Ten’o-cho, Okazaki, Sakyo-ku, Kyoto 606-8341: http://www.orientalarchitecture.com/sid/204/japan/kyoto/heian-jingu-shrine - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/154 - http://www.heianjingu.or.jp/ - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northern-higashiyama/heian-jingu/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Heian-jing%C5%AB - https://en.wikipedia.org/wiki/Heian_Shrine
Higashi-Hongan-ji, Karasuma Shichijo-agaru, Shimogyo-ku, Kyoto City, 600-8505:
http://www.orientalarchitecture.com/sid/205/japan/kyoto/higashi-hongan-ji - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/172 - http://www.higashihonganji.or.jp/english_top/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Higashi_Hongan-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Higashi_Honganji - http://www.higashihonganji.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/MON_vol.1_s.pdf
Hirano-Schrein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hirano-Schrein - http://www.geocities.jp/daa01397/  - https://en.wikipedia.org/wiki/Hirano_Shrine
Hokan-ji, 388 Yasaka Kami-machi, Kiyomizu Higashiyama-ku, Kyoto -Stadt:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/155
Hokai-ji:
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C5%8Dkai-ji
Hoko-ji:
https://en.wikipedia.org/wiki/H%C5%8Dk%C5%8D-ji_(Kyoto)
Honen-in:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/northern-higashiyama/honen/
Hongwan-ji, Monzen-cho, Hanayamachi-sagaru, Samegai-dori, Shimogyo-ku, Kyoto:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-p-e.htm
Honno-ji:
https://en.wikipedia.org/wiki/Honn%C5%8D-ji
Hosen-in, 187, Ohara-Shorin-in-cho, Sakyo-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/185 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/ohara/hosen/
Hossho-ji:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hossh%C5%8D-ji


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, I:
Imakumano Kannon-ji: https://de.wikipedia.org/wiki/Imakumano_Kannon-ji
Imamiya Jinja:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/northwest-kyoto/imamiya-jinja/ - http://www.imamiyajinja.org/eng/imamiya_ENG/TOP.html  - https://de.wikipedia.org/wiki/Imamiya-Schrein - https://en.wikipedia.org/wiki/Imamiya_Shrine
Iwashimizu Hachimangu:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-kyoto/iwashimizu-hachimangu/ - http://www.iwashimizu.or.jp/


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, J:
Jakko-in, 676 Kusao-cho Ohara Sakyo-ku: http://kyoto.travel/de/shrine_temple/186 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/ohara/jakko/
Jikko-in, Ohara:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/ohara/jikko-in/ - http://www.jikkoin.com/index.php?data=./data/l3/
Jingo-ji, Takaocho Umegahata, Ukyo-ku:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/187
Jisho-ji, Ginkakuji-cho, Sakyo-ku, Kyoto:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-n-e.htm
Jonangu-Schrein:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-kyoto/jonan-gu/
Joruri-ji:
http://www.orientalarchitecture.com/sid/883/japan/kyoto/joruri-ji-temple


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, K:
Kaiserlicher Palast, 3 Kyoto Gyoen, Kamigyo-ku, Kyoto: http://www.orientalarchitecture.com/sid/210/japan/kyoto/kyoto-imperial-palace - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/175 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/central-kyoto/gosho/
Kaiser-Palast Sento, im Inneren des Kyoto-Gyoen, Kamigyo-ku, Kyoto City, 602-0881:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/176 - http://sankan.kunaicho.go.jp/english/guide/sento.html
Kaju-ji:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-kyoto/kaju-ji/  - https://en.wikipedia.org/wiki/Kaj%C5%AB-ji
Kamigamo Jinja, 339 Motoyama Kamigamo, Kita-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/121 - http://www.kamigamojinja.jp/english/index.html - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/140 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northeast-kyoto/kamigamo-jinja/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Kamo-Schrein
Kamomioya-jinja, Izumikawa-cho, Shimogamo, Sakyo-ku, Kyoto:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-b-e.htm
Kamowakeikazuchi-jinja, Motoyama, Kamigamo, Kita-ku, Kyoto:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-a-e.htm
Katsura, kaiserliche Villa:
http://www.orientalarchitecture.com/sid/206/japan/kyoto/katsura-imperial-villa
Kenkun-jinja:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/northwest-kyoto/kenkun-shrine/ - http://kenkun-jinja.org/english/index.html - https://en.wikipedia.org/wiki/Kenkun_Shrine
Kennin-ji, 584 Komatsu-cho Higashiyama-ku:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/255 - http://www.kenninji.jp/english/index.html - http://zen.rinnou.net/head_temples/12kennin.html - https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-higashiyama/kennin-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Kennin-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Kennin-ji
Kifune-jinja, 180 Kurama-kibune-cho, Sakyo-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/141
Kinkaku-ji, 1 Kinkakuji-cho, Kita-ku, Kyoto:
http://www.orientalarchitecture.com/sid/207/japan/kyoto/kinkaku-ji-temple - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/132 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/165 - https://de.wikipedia.org/wiki/Kinkaku-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Kinkaku-ji
Kitano-tenmangu Schrein, Bakuro-cho, Kamigyo-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/142 - http://www.kitanotenmangu.or.jp/top_en.php - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northwest-kyoto/kitano-tenmangu/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Kitano_Tenman-g%C5%AB - https://en.wikipedia.org/wiki/Kitano_Tenmang%C5%AB
Kiyomizu-dera, 1-294 Kiyomizu, Higashiyama-ku, Kyoto:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-d-e.htm - http://www.orientalarchitecture.com/sid/208/japan/kyoto/kiyomizu-temple - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/131 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/156 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-higashiyama/kiyomizu-dera/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Kiyomizu-dera - https://en.wikipedia.org/wiki/Kiyomizu-dera - http://youinjapan.net/maps/kyoto/kiyomizudera_map.gif - http://youinjapan.net/maps/kyoto/kiyomizudera_map.jpg
Kodai-ji, 526 Shimogawara-cho, Kodai-ji, Higashiyama-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/157 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-higashiyama/kodai-ji/ - https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Ddai-ji
Kodo: siehe Gyogan-ji
Koryu-ji, 32 Hachioka-cho Uzumasa, Sakyo-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/166 - https://de.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dry%C5%AB-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dry%C5%AB-ji
Kozan-ji, Umegahata Toganoo-cho, Ukyo-ku:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-j-e.htm - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/125 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/188 - https://de.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dzan-ji
Kurama-dera, 1074 Kurama-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/143
Kyo-o-gokoku-ji, Kujo-cho, Minami-ku, Kyoto:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-c-e.htm


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, M:
Manshu-in, 42 Ichijoji-takenouchi-cho Sakyo-ku, Kyoto: http://kyoto.travel/de/shrine_temple/144
Matsuo-Taisha, 3 Arashiyama-miyamachi, Nishikyo-ku:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/190
Matsuno’o Taisha, Arashiyama:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/arashiyama/matsuno-o-taisha/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Matsunoo-Schrein - https://en.wikipedia.org/wiki/Matsunoo-taisha
Mibu-dera:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/central-kyoto/mibu-dera/
Murin-an:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/northern-higashiyama/murin/
Myoho-in:
https://de.wikipedia.org/wiki/My%C5%8Dh%C5%8D-in
Myoshin-ji, 64 Hanazono Myoshinji-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, 616-8035:
http://zen.rinnou.net/head_temples/01myoshin.html - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northwest-kyoto/myoshin-ji/ - http://www.myoshinji.or.jp/english/index.html - https://de.wikipedia.org/wiki/My%C5%8Dshin-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/My%C5%8Dshin-ji


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, N:
Nanzen-ji, Fukuji-cho Nanzenji Sakyo-ku, Kyoto: http://www.orientalarchitecture.com/sid/808/japan/kyoto/nanzenji-temple - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/158 - http://nanzenji.com/english/index.html - http://zen.rinnou.net/head_temples/03nanzen.html - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northern-higashiyama/nanzen-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Nanzen-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Nanzen-ji
Ninna-ji, 33 Omuro-Ouchi, Ukyo-ku, Kyoto:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-g-e.htm - http://www.orientalarchitecture.com/sid/213/japan/kyoto/ninnaji-temple - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/133 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/167 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northwest-kyoto/ninna-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Ninna-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Ninna-ji
Nijo-jo in Nijojo-cho, Horikawa-nishiiru, Nijo-dori, Nakagyo-ku, Kyoto
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-q-e.htm - https://www.jnto.go.jp/eng/spot/castles/nijo.html - http://www.orientalarchitecture.com/sid/212/japan/kyoto/nijo-castle - https://www.discoverkyoto.com/places-go/central-kyoto/nijo-jo/ - http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/nijojo/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Nij%C5%8D - http://www.jcastle.info/castle/profile/58-Nijo-Castle - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/119 - http://youinjapan.net/maps/kyoto/nijo_castle_map.jpg
Nishi-Hongan-ji, Hanauya-cho sagaru, Horikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto:
http://www.orientalarchitecture.com/sid/214/japan/kyoto/nishi-hongan-ji-temple - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/122 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/173 - https://de.wikipedia.org/wiki/Nishi_Hongan-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Nishi_Honganji
Nison-in:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nison-in
Nonomiya-Schrein (bei Arashiyama):
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonomiya_Shrine


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, R:
Raigo-in, Ohara: https://www.discoverkyoto.com/places-go/ohara/raigo-in/
Rokuon-ji (= Konkaku-ji), Kinkakuji-cho, Kita-ku, Kyoto:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-m-e.htm
Rokkaku-do (= Choho-ji):
https://de.wikipedia.org/wiki/Rokkaku-d%C5%8D - https://en.wikipedia.org/wiki/Rokkaku-d%C5%8D
Rokuharamitsu-ji:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rokuharamitsu-ji
Rokusho-ji (Tempelgruppe):
https://en.wikipedia.org/wiki/Rokush%C5%8D-ji
Ruriko-in:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/northeast-kyoto/ruriko/ - http://rurikoin.komyoji.com/lp/en/
Ryoan-ji, 13 Ryoanji-Goryo, Shita-machi, Ukyo-ku, Kyoto:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-o-e.htm - http://www.orientalarchitecture.com/sid/215/japan/kyoto/ryoan-ji-temple - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/134 - http://www.ryoanji.jp/smph/eng/index.html - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/168 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northwest-kyoto/ryoan-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%8Dan-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%8Dan-ji


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, S:
Saiho-ji (Kukedera), 56 Matsuo-gingatani, Nishikyo-ku: http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-k-e.htm - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/127 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/193 - https://de.wikipedia.org/wiki/Saih%C5%8D-ji
Saisho-ji:
https://en.wikipedia.org/wiki/Saish%C5%8D-ji
Sambo-in:
https://de.wikipedia.org/wiki/Samb%C5%8D-in - https://en.wikipedia.org/wiki/Sanb%C5%8D-in
Sanjusangen-do, 657 Sanjusangendo-mawari-machi, Higashiyama-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/159 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-higashiyama/sanjusangen-do/ - http://sanjusangendo.jp/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Sanj%C5%ABsangen-d%C5%8D - https://en.wikipedia.org/wiki/Sanj%C5%ABsangen-d%C5%8D
Sanzen-in, 540 Raigoin-cho, Ohara, Sakyo-ku:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/192 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/ohara/sanzen/
Senko-ji:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/arashiyama/senko-ji/
Sennyu-ji, 27 Sennyuji Sannai-Cho, Higashiyama-Ku, Kyoto 605-0977:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/181 - http://www.mitera.org/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Senny%C5%AB-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Senny%C5%AB-ji
Shimogamo Jinja, 59 Izumigawa-cho, Shimogamo, Sakyo-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/120 - http://www.shimogamo-jinja.or.jp/english.html  - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/145 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/central-kyoto/shimogamo-jinja/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Kamo-Schrein
Shisen-do, 27 Ichijoji-Monguchi-cho, Sakyo-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/146 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northeast-kyoto/shisen-do/ - http://www.kyoto-shisendo.com/En/top.html
Shoden-ji, 72 Kitachinjuan-cho Nishigamo Kita-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/147
Shokoku-ji, 701 Shokokuji Monzen-cho, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, 602-0898:
http://zen.rinnou.net/head_temples/11shokoku.html - https://de.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dkoku-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dkoku-ji
Shoren-in, 69-1 Sanjobo-cho, Awataguchi Higashiyamaku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/160 - http://www.shorenin.com/english/index.html - https://www.discoverkyoto.com/places-go/northern-higashiyama/shoren/
Shorin-in, Ohara:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/ohara/shorin-in/
Shugakuin kaiserliche Villa, Shugakuin-yabuzoe Sakyo-ku, Kyoto:
http://www.orientalarchitecture.com/sid/216/japan/kyoto/shugakuin-imperial-villa - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/149 - http://sankan.kunaicho.go.jp/english/guide/shugakuin.html
Sonsho-ji:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonsh%C5%8D-ji


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, T:
Taiso-in, 35 Myoshinji-cho, Hanazono, Ukyo-ku, Kyoto: http://kyoto.travel/de/shrine_temple/169 - http://www.taizoin.com/en/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Taiz%C5%8D-in
Tanukidani-san Fudo-in:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/northeast-kyoto/anukidani-san-fudo/
Tenryu-ji, 68 Saga-tenryuji Susukinobaba-cho, Ukyo-ku, Kyoto:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-l-e.htm - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/135 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/170 - http://zen.rinnou.net/head_temples/10tenryu.html - https://www.discoverkyoto.com/places-go/arashiyama/tenryu-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Tenry%C5%AB-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Tenry%C5%AB-ji - http://youinjapan.net/maps/kyoto/arashiyama_tenryuji_map.jpg
To-ji, 1 Kujo-cho, Minami-ku, Kyoto:
http://www.orientalarchitecture.com/sid/809/japan/kyoto/toji-temple - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/123 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/174 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/kyoto-station-area/toji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/T%C5%8D-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/T%C5%8D-ji
Tofuku-ji, 15-778 Honmachi, Higashiyama-ku, Kyoto:
http://www.orientalarchitecture.com/sid/810/japan/kyoto/tofukuji-temple - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/182 - http://zen.rinnou.net/head_temples/05tofuku.html - https://www.discoverkyoto.com/places-go/kyoto-station-area/tofuku-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dfuku-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dfuku-ji
Toyokuni-Schrein:
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyokuni_Shrine_(Kyoto)


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, Y:
Yasaka-jinja, 625 Kitagawa, Gion-machi, Higashiyama-ku, Kyoto 605-8311: http://kyoto.travel/de/shrine_temple/161 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-higashiyama/yasaka-jinja/ - http://www.yasaka-jinja.or.jp/en/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Yasaka-Schrein - https://en.wikipedia.org/wiki/Yasaka_Shrine
Yasaka-Pagode (Yasaka no To):
http://www.orientalarchitecture.com/sid/784/japan/kyoto/yasaka-no-to-pagoda
Yoshida-jinja:
https://de.wikipedia.org/wiki/Yoshida-Schrein - http://www.yoshidajinja.com/ - https://en.wikipedia.org/wiki/Yoshida_Shrine
Yoshimine-dera, Oharano-koshio-machi, Nishikyo-ku:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/195 - https://de.wikipedia.org/wiki/Yoshimine-dera
Yuku-jinja Schrein, 1073 Kurama-Honmachi Sakyo-ku, Kyoto:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/148


Bedeutende Kulturdenkmäler in Kyoto, Z:
Zuishin-in: https://www.discoverkyoto.com/places-go/southern-kyoto/zuishin/


Toristische Ziele außerhalb Kyotos:
Arashiyama: https://www.discoverkyoto.com/places-go/arashiyama/
Kurama und Kibune:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/kurama-and-kibune/
Ohara bei Kyoto:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/ohara/
Takao bei Arashiyama:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/takao/


Bedeutende Kulturdenkmäler in Uji:
Uji, Übersicht: https://www.discoverkyoto.com/places-go/uji/
Byodo-in, Uji-renge, Stadt Uji:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-h-e.htm - https://de.wikipedia.org/wiki/By%C5%8Dd%C5%8D-in - http://www.byodoin.or.jp/ - http://www.byodoin.or.jp/en/index.html - http://www.orientalarchitecture.com/sid/202/japan/kyoto/byodo-in-temple - http://www.japan-guide.com/e/e3923.html - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/124 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/184 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/uji/byodo/ - https://en.wikipedia.org/wiki/By%C5%8Dd%C5%8D-in
Manpuko-ji, 34 Gokashou-sanbanwari, Uji-city.611-0011:
http://kyoto.travel/de/shrine_temple/189 - http://zen.rinnou.net/head_temples/02manpuku.html - https://www.discoverkyoto.com/places-go/uji/manpuku-ji/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Mampuku-ji - http://www.obakusan.or.jp/
Mimuroto-ji:
https://www.discoverkyoto.com/places-go/uji/mimuroto-ji/ - http://www.mimurotoji.com/
Ujigami-jinja, Uji-Yamada, Uji City:
http://www2.city.kyoto.lg.jp/bunshi/bunkazai/isan-i-e.htm - https://de.wikipedia.org/wiki/Ujigami-Schrein - https://en.wikipedia.org/wiki/Ujigami_Shrine - http://www.kiis.or.jp/kansaida/uji/uji02-e.html - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/128 - http://kyoto.travel/de/shrine_temple/194 - https://www.discoverkyoto.com/places-go/uji/ujigami-jinja/


Andere Artikel über Japan lesen
Andere Länder-Essays lesen
Home

© Copyright bzw. Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2017
Impressum